Về chúng tôi

Học tư duy lập trình gồm những cá nhân đã có kinh nghiệm lập trình các sản phẩm thực tế ở các công ty trong và ngoài nước.

Chúng tôi đã từng là các sinh viên ở các trường đại học. Chúng tôi hiểu rõ các khó khăn gặp phải của các bạn trong quá trình học tập và định hướng nghề nghiệp khi đi theo con đường này.

Vì vậy, chúng tôi muốn chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm và định hướng nghề nghiệp cho các bạn.