[Video tutorial] Bài 17: Kết nối đến mysql trong Python

Xin chào các bạn, Hôm nay chúng ta sẽ đi chi tiết vào việc kết nối đến MySQL bằng Python. Video chi tiết các bạn tham khảo link sau: https://www.youtube.com/watch?v=eg7dvzC2sJU   Source code các bạn download ở link sau: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0MX0cQhs07pYl9oMHV3aExpQzg Read More …