[Video tutorial] Bài 15: Phần mềm download nhạc từ trang mp3.zing bằng Python

Xin chào các bạn

Chúng ta đã làm quen với lập trình Python bằng cách học các cú pháp cơ bản.

Từ bài học này, chúng ta sẽ nâng cao kiến thức bằng các kỹ thuật khó hơn.

Bài học này chúng ta sẽ viết một phần mềm download nhạc từ trang mp3.zing.vn.

Các kiến thức trong bài học này bao gồm: lấy dữ liệu từ url, phân tích json (parse json from string), download file từ internet, regular expression, …

Sau bài học, chúng ta sẽ học cách sử dụng các thư viện trong python để lập trình hiệu quả.

Video hướng dẫn cụ thể các bạn tham khảo link sau:

 

Source code các bạn download ở đây: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0MX0cQhs07pNGUzbEFhcVBUTzg

Ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ học các kỹ thuật nâng cao nữa.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học

Comments

comments