[Video tutorial] Bài 13: Vòng lặp for, vòng lặp while trong Python

Chào các bạn,

Chúng ta đã làm quen với ngôn ngữ Python qua việc tìm hiểu cách viết hàm main, khai báo biến và cấu trúc if else trong python.

Ở bài học này chúng ta sẽ học cách sử dụng vòng lặp for và while trong python.

Video chi tiết các bạn tham khảo:

 

Source code các bạn tham khảo link sau: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0MX0cQhs07peURwSi1taDdmeWc

Sau khi học xong các bạn làm bài tập sau:

Bài tập:

  1. Giải phương trình bậc 2 bằng python
  2. Tính tổng từ 0 – 100 bằng vòng lặp while trong python
  3. Tính tổng S = 1 + 1/2 + …+ 1/100 bằng vòng lặp for

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học.

Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.

Comments

comments